10 ระดับของเทรดเดอร์มาเช็คกันว่าคุณอยู่ระดับไหน ?

10 ระดับของเทรดเดอร์มาเช็คกันว่าคุณอยู่ระดับไหน ?

10 ระดับของเทรดเดอร์มาเช็คว่าคุณอยู่เรเวลไหน?อันนี้ไม่ได้เอาจำนวนเงินในพอร์ตเป็นเกณฑ์แต่เอาคุณสมบัติของเทรดเดอร์มาเป็นเกณฑ์

เรเวล 1 ยังใช้หูเทรด เชื่อคนนั้นคนนี้ คนนู้นบอกอะไรเทรดอะไรก็เทรดตาม

เรเวลที่ 2 เริ่มมาเรียนกราฟแล้วลองเทรด แต่ยังเทรดแบบงูๆปลาๆ ใจยังไม่นิ่งเร

เวลที่ 3 เริ่มเปลี่ยนทัศนคติว่าการเทรดมีอะไรมากกว่าที่คิด บางคนเจ๊งรอบแรก เริ่มมาจริงจัง เรียนกราฟ เริ่มมีวินัยการเทรด

เรเวลที่ 4 เริ่มเทรดได้กำไรสม่ำเสมอ พฤติกรรมการเทรดหลายอย่างดีขึ้น ไม่ไล่หุ้น ไม่โอเวอร์เทรด

เรเวลที่5 ปั้นพอร์ตไปได้พอสมควรแต่ก้กลับมาแพ้ตลาดพลาดบางอย่างอย่างไม่น่าพลาด บางคนใจร้อน บางคนอีโก้

เรเวลที่ 6 เริ่มเทรดแบบระมัดระวังมากขึ้น มีสติมากขึ้น ใจนิ่งมากขึ้น เริ่มไม่เขวกับอะไร เริ่มระมัดระวังมองความเสี่ยงมากกว่ากำไรเร

เวลที่ 7 เทรดได้กำไรสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง แม้ขาดทุนบางช่วงก้เข้าใจและยังทำตามระบบอยู่

เรเวลที่ 8 ปั้นพอร์ตได้เปลี่ยนหลัก เข้าใจการทำกำไรในตลาด เริ่มลอยตัวเป็น 10% ของคนในตลาดที่สามารถทำกำไรในตลาดได้เร

เวลที่ 9 เหมือนข้อ8แต่สามารถทิ้งระยะเวลาได้นาน อาจจะสองสามปี มีขาดทุนบ้าง กำไรบ้าง แต่ในระยะยาวก้ยังกำไรเร

เวลที่ 10 เทรดแล้วไม่รู้สึกว่าเทรด แยกความรู้สึกกับสิ่งที่ต้องทำได้อย่างปริดทิ้ง มีวินัยการเทรดอย่างเข้มงวด เข้าใจที่มาที่ไปของตลาดอย่างถ่องแท้ และเทรดอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น